Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μαλεβός

malevos_logo_scarifima

Λίγο πριν το καλοκαίρι, δημιουργήθηκε στο Βασσαρά η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μαλεβός (στα Αγγλικά “Malevos – Non Profit Organization¨). Η δημιουργία της και το θεσμικό της πλαίσιο, δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην ανάπτυξη και την διαχείριση του τόπου μας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Εξωραϊσμός της Κοινότητας Βασσαρά, γειτονικών χωριών, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.

2. Δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως κοινωφελών υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ιατρικής φροντίδας κλπ.) η αναπτυξιακών υποδομών (καταφύγια, συνεδριακά η πολιτιστικά κέντρα, τράπεζες σπόρων, κέντρων συγκέντρωσης τοπικών προϊόντων, κλπ.)

3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υποστήριξης για την αλληλέγγυα οικονομία. Προώθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και παραγωγής. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξη των μη χρηματικών ανταλλαγών.

4. Ενίσχυση της πρόσβασης στην γνώση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους τους κατοίκους. Ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.

5. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Εκπόνηση σχεδίων και δημιουργία υποδομών προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις αλόγιστες ανθρώπινες ενέργειες. Προστασία των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά και προστασία των κατοίκων – παραγωγών της περιοχής.

6. Η δημιουργία αθλητικών υποδομών και η ενθάρρυνση του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

7. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικού πλούτου της περιοχής. Ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Δημιουργία – θεσμική – τεχνοκρατική υποστήριξη χώρων πολιτισμού. Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης και της πνευματικής δημιουργία. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα ψυχαγωγούν και θα εξυψώνουν το επίπεδο των κατοίκων.

8. Την σύσφιξη των δεσμών με τους απανταχού Ομογενείς, μέσω πολιτιστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και επιμορφωτικών δράσεων και αποστολών. Την δημιουργία Συμβουλίου συνεργασίας των απανταχού Βασσαραίων και των μονίμων κατοίκων, με σκοπό την από κοινού δράση. Την ενθάρρυνση και ενίσχυση επιχειρηματικών προσπαθειών και συνεργασίας των απανταχού ομογενών με την τοπική κοινωνία.

9. Ηθική κι υλική υποστήριξη προς στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας. Ανάπτυξη δράσεων και θεσμών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Μέσα

Για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί να προβεί σε:

– Εκπόνηση κάθε είδους επικοινωνιακών – επιστημονικών μελετών κι ερευνών.

– Ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οργάνωση μελετητικών – ερευνητικών ομάδων, αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

– Ενθάρρυνση, μελέτη, οργάνωση και δημιουργία συλλογικών μορφών παραγωγικής δραστηριότητας, ανάπτυξη παραδοσιακών και νέων καλλιεργειών και συλλογικής επιχειρηματικότητας των κατοίκων.

– Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

– Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων.

– Παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς κι ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, περιοδικά, news letters, ιστοσελίδες, ιντερνετικό ραδιόφωνο, ιντερνετική τηλεόραση (WebTV) κτλ.

– Δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο – ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου.

– Δημιουργία φόρουμ, φεστιβάλ και άλλων μόνιμων δράσεων για θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή η με ευρύτερα παραγωγικά, πολιτιστικά, μορφωτικά και καλλιτεχνικά θέματα.

– Πραγματοποίηση εκθέσεων εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων κ.λ.π. Πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών και πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

– Δημιουργία οικοπάρκων, χώρων πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης και μέριμνας.

– Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, και κέντρου πληροφόρησης.

– Δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου-αναψυκτηρίου για τα μέλη και τους φίλους της εταιρίας.

– Δημιουργία και διαχείριση χώρων φιλοξενίας συνεργατών, εθελοντών, αποστολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συναφών επισκεπτών.

– Δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με Ο.Τ.Α, Περιφέρεια, άλλους φορείς, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία μπορεί επίσης να αναζήτα την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων και γενικά να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την προώθηση των σκοπών της.

Πόροι

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εσωτερικού και εξωτερικού, από συνδρομές και εισφορές μελών και φίλων και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.

Από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, από τις πολιτιστικές, επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι τα κάτωθι:

 1. Βακάλης Αντώνης του Ιωάννη
 2. Μαρνέλλος Δημήτριος του Εμμανουήλ
 3. Βελισσάρης Ανάργυρος του Δημητρίου
 4. Μουρίκης Παναγιώτης του Ιωάννη
 5. Αγγάνης Κωνσταντίνος του Νικολάου
 6. Πλαγάκης Απόστολος του Παναγιώτη
 7. Κοσμά Ανθή του Ανάργυρου
 8. Κουφός Δημήτριος του Ηλία
 9. Φουρτούνης Παναγιώτης του Ανάργυρου
 10. Παπούλια Γεωργία Ιωάννα του Δημοσθένη
 11. Μουρίκη Γεωργία Του Ιωάννη
 12. Βακάλης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 13. Day Philip του Barry
 1. Day Anna του Roudolph
 2. Μελέτης Γεώργιος του Παναγιώτη
 3. Κουφού Ελένη του Νικολάου
 4. Σταυρόπουλος Παντελής Του Παναγιώτη
 5. Γαλάνης Κωνσταντίνος του Ανάργυρου
 6. Σπινθηρόπουλος Παναγιώτης του Χαρ.
 7. Δίπλαρος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 8. Σταυροπούλου Ευσταθία του Ανάργυρου
 9. Καλφιώτης Ιωάννης του Κων/νου
 10. Μασγανάς Σωτήριος του Γεωργίου
 11. Λυμπεροπούλου Κατερίνα του Βασιλείου
 12. Αναργύρου – Hahn Γεωργία του Γεωργίου
 13. Φλώρος Νικόλαος του Παναγιώτη

Προσκαλούμε τους απανταχού Βασσαραίους να την πλαισιώσουν και να την ενισχύσουν.

One thought on “Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μαλεβός

 1. Pingback: The Schoolhouse – a cultural center, a place for learning, sports and recreation | o Βασσαράς στο Κέντρο του Κόσμου

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s