Εργατικά ζητήματα,

 μνημόνια και εργασιακό περιβάλλον

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Κυριακή 18 Αυγούστου

Ώρα 11.00

παλιό σχολείο Βασσαρά

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s