Φύγαμε

land-and-freedom

Γη κι Ελευθερία

Από χωριό σε χωριό

Από πόλη σε πόλη

Από παρέες σε κοινότητες

Από κουβέντες σε κινήσεις

Από πρωτοπορίες σε πρωτοβουλίες

Από διεκδικήσεις σε διαδηλώσεις

Από αλληλέγγυες κινήσεις

   σε συλλογικά εγχειρήματα

Από στρογγυλά τραπέζια

   σε κανονικά τραπεζώματα

Από εκθέσεις σε δρώμενα

Από ταβέρνες σε μπαρ

Από καφωδεία σε Live

-φίλοι αγαπημένοι-

Από το ένα άκρο στο άλλο

Από την Γη στον Ουρανό.

Με την σκέψη και την παραγωγή

Με την πολιτική και την τέχνη

Με την μουσική και την Ιστορία

Με τα πιοτά και την Φιλοσοφία

Με την δράση και τ’ όνειρο

Με δικούς κι αντιπάλους

Με συνάδελφους και ανάδελφους

Με συναγωνιστές κι ανταγωνιστές

Με συντοπίτες και “αλλόχθονες”

Με πατριώτες και κοσμοπολίτες

Με παθόντες και μαθόντες

Με το φόβο των γερόντων

Με την αγωνία του μεσήλικα

Με την ζωοδότρα ορμή της νεότητας.

Γιατί το Παιγνίδι έχει ανοίξει

-αδέλφια-

Γιατί παίζεται έξω από τα όρια τα στενά

   τα προσωπικά και εργασιακά

   τα τοπικά και θεματικά,

   τα ιδεολογικά και συναισθηματικά,

   που ο καθένας μας αλλά και η φενάκη

   χάραξε γύρω του και μέσα του

Γιατί η κρίση καταστρέφει, γκρεμίζει

   ανανεώνει, δημιουργεί

Γιατί η κρίση γεννάει έρωτα και θάνατο

   μίσος κι αγάπη, απελπισία και δράση

Γιατί η Ζωή

   δεν είναι το αντίδοτο στην Κρίση

Γιατί η Κρίση είναι η ίδια η Ζωή

-λατρεμένη-

που τόσα χρόνια

από το ένα άκρο στο άλλο,

του χωροχρόνου, κυνηγούσες.

γ. μελέτης

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s