η Αφεντούλα στο 3ο Γη & Ελευθερία

afentoula at verroia

Tο Φεστιβάλ Γη κι Ελευθερία
θα κλείσει φέτος με λαϊκό γλέντι
*

Untitled-1

3 thoughts on “η Αφεντούλα στο 3ο Γη & Ελευθερία

  1. Pingback: 3ο Ορεινό Φεστιβάλ Γη & Ελευθερία | o Βασσαράς στο Κέντρο του Κόσμου

  2. Pingback: Σάββατο 4 Ιουλίου_ γλέντι με την Αφεντούλα Ραζέλη | o Βασσαράς στο Κέντρο του Κόσμου

  3. Pingback: Σάββατο 4 Ιουλίου_ γλέντι με την Αφεντούλα Ραζέλη | o Βασσαράς στο Κέντρο του Κόσμου

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s