Κλασσική πανοραμική φωτογραφία του Βασσαρά

 

Την συναντάς σε πάμπολλα Βασσαραίικα σπίτια  στο Boston.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Βαρσαμή που μας την έστειλε.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s