Που πήγε ο “μιστός” του 13

mayrh trypa

Αγαπητοί Πατριώτες,

συνεχίζοντας να διαθέτω τον μισθό του προέδρου για το χωριό, και να ενημερώνω για το “πως”, σας δίνω την εικόνα των εξόδων για το 2013.

Σύνολο μισθού για το 2013 > €3.620

το 2012> είχαν ξοδευτεί €640 περισσότερα από τα χρήματα που πήρα

και αφαιρούνται από τον μισθό του 2013,

άρα μας μένουν Για το 2013> €2.980

140 Για κατασκευή κούνιας για τα παιδιά

(υπάρχει σε κομμάτια αλλά δεν τοποθετήθηκε ακόμα, για λόγους ….)

85 Μικροέξοδα

70 Εργασία για καθαρισμό του καλόγηρου

140 Για Εφορία της μη κερδοσκοπικής Μαλεβός

160 Έξοδα Παραστάσεως

54 Domain names vassaras.gr & net

4530 Για το Φεστιβάλ Γη κι Ελευθερία

——————————————–

5.179 Σύνολο Εξόδων

Άρα έχουν ξοδευτεί €2.199 περισσότερα από τα χρήματα που πήρα

και ελπίζω να αφαιρεθούν (κατά το δυνατό) από τον μισθό του 2014.

Γιώργος Μελέτης

πρόεδρος Βασσαρά

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s